Co możemy zmienić na FCBarca.com, by była jeszcze lepsza?

Łatwiejsze obsługiwanie strony na urządzeniach mobilnych

Chciałbym zaproponować zmianę
Chodzi o dolny pojawiający się pasek szybkiego dostępu. Strona główna jest po lewej stronie przez co jest bardzo trudna w dostępie i jakby ja zamienić miejscami z następny mecz to wtedy była by na środku i dostęp byłby łatwiejszy. I jeszcze La Rambla można by zamienić miejscami z terminarz, bo jednak tego pierwszego przycisku używa się częściej. Wtedy można by spokojnie obsługiwać telefon jedną ręką.

1 vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)

We’ll send you updates on this idea

Nioton shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base